Strona Główna » UE - RPO WSL

UE - RPO WSL 3.3

*Komunikat*

*Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 09.11.2017 na
wykonanie Usługa doradcza - analiza i ekspertyza informatyczna na rzecz
optymalizacji procesów(1 komplet) w ramach realizacji projektu nr
**WND-RPSL.03.03.00-24-091G-16-002
o **tytule: **„**Zakup i wdrożenie nowatorskiego oprogramowania
przeznaczonego dla optymalizacji procesów B2B oraz B2E w relacjach z
kontrahentami, wykonawcami i pracownikami**”.*

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono
zamówienia firmie

VenCo SH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Niedźwiedziniec 14A/7,
41-506 Chorzów
NIP: 954-21-91-969
KRS: 0000647025.

Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.

DO POBRANIA - Usługa doradcza - analiza i ekspertyza informatyczna na rzecz optymalizacji procesów
 

*Komunikat*

Szanowni Państwo!
*W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 09.11.2017 na wykonanie **dostawy,
instalacji i uruchomienia (wdrożenie) **modułów przeznaczonych dla
optymalizacji procesów B2B i B2E oraz planistycznych a to:*

*1. modułu kadrowo – płacowego – 1 szt.*

*2. modułu Finanse-Księgowość – 1 szt.*

*3. modułu EDI – 1 szt.*

*4. modułu Platforma B2B do obsługi procesów rozliczeń poprzez Internet – 1
szt.*

*5. modułu Strumieniowa hurtownia danych – 1 szt.*


*w ramach realizacji projektu nr **WND-RPSL.03.03.00-24-091G-16-002 o **tytule:
**„**Zakup i wdrożenie nowatorskiego oprogramowania przeznaczonego dla
optymalizacji procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami,
wykonawcami i pracownikami**”.*

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono
zamówienia firmie

VenCo SH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Niedźwiedziniec 14A/7,
41-506 Chorzów
NIP: 954-21-91-969
KRS: 0000647025.

Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.

DO POBRANIA - zapytanie ofertowe na dostawę, instalację i uruchomienie (wdrożenie) modu- łów przeznaczonych dla optymalizacji procesów B2B i B2E oraz planistycznych
 

*Komunikat*

*Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 09.11.2017 na
wykonanie **dostawy, instalacji i uruchomienia (wdrożenie) **modułów
**podstawowych
**modułów przeznaczonych*

*dla procesów B2B i B2E a to:*

*1.Oprogramowanie bazy danych – 1 szt.*

*2.Zakup, instalacja i wdrożenie modułu gospodarki magazynowej (WMS) – 1
szt.*

*3.Zakup, instalacja i wdrożenie modułu Sprzedaż – 1 szt.*

*4.Zakup, instalacja i uruchomienie modułu Zamówienia i zakup – 1 szt.*

*5.Zakup, instalacja i wdrożenie modułu do komunikacji z urządzeniami
zewnętrznymi –1 szt.*

*6.Zakup, instalacja i wdrożenie modułu Terminal pracowniczy B2E służącego
do komunikacji z pracownikami – 1 szt.*


*w ramach realizacji projektu nr **WND-RPSL.03.03.00-24-091G-16-002 o **tytule:
**„**Zakup i wdrożenie nowatorskiego oprogramowania przeznaczonego dla
optymalizacji procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami,
wykonawcami i pracownikami**”.*

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono
zamówienia firmie

VenCo SH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Niedźwiedziniec 14A/7,
41-506 Chorzów
NIP: 954-21-91-969
KRS: 0000647025.

Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.

DO POBRANIA zapytanie ofertowe na dostawę, instalację i uruchomienie (wdrożenie) podstawowych modułów przeznaczonych dla procesów B2B i B2E
 

*Komunikat*

*Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 02.09.2018 na
wykonanie **do**stawy, instalacji i uruchomienia następujących **nowych
środków trwałych – sprzętu informatycznego**:*

*Komputer przenośny – 5 szt.*

*Urządzenie wielofunkcyjne mono – 1 szt.*


*w ramach realizacji projektu nr **WND-RPSL.03.03.00-24-091G-16-002 o **tytule:
**„**Zakup i wdrożenie nowatorskiego oprogramowania przeznaczonego dla
optymalizacji procesów B2B oraz B2E*

* w relacjach z kontrahentami, wykonawcami i pracownikami**”.*

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono
zamówienia firmie

*NEXCOM Marszałek Ireneusz*

*43-340 Kozy ul. Przecznia 17*

*NIP: 937-179-56-42*

Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.

DO POBRANIA zapytanie ofertowe na dostawę, instalację i uruchomienie następujących nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego


UE-RPO WSL

 
Szanowni Państwo,
 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 14.08.2019  na wykonanie dotyczącego dostawy, instalacji i uruchomienia:
 
Oprogramowania typu Trailer Win lub równoważne do obsługi projektowej nowych wyrobów - uaktualnienie do wersji funkcjonalnej oprogramowania aktualnej na rok 2018 (1 komplet)
 
Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
 
W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-019D/18-004 o tytule:
 
Inwestycja w technologię i zaplecze produkcyjne dla uruchomienia produkcji innowacyjnych żurawi z elektrohydraulicznym chwytakiem próżniowym dla poprawy zdolności konkurencyjnej i intensyfikacji eksportu.
 
Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie

Firmą ICT Engineering

Czesław Tendera 40-079 Katowicach ul. Gliwicka 15 lok. 6 ,

NIP: 6411512213, REGON 276283350
 
Firma ta złożyła ofertę z ceną 17 500 zł netto i 21 525 zł brutto
 
Czas udzielonej gwarancji świadczonej u klienta  (liczony w miesiącach) – 12 miesięcy
 
Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia) – 3 dni
 
 
Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.

DO POBRANIA HDS-zapytanie-ofertowe-oprogramowanie-klasy-Trailer Win lub rownowazne
 

copyright © HDS Serwis Sp. z o.o.